โครงการก่อสร้างผนังดินซีเมนต์เพื่อป้องกันน้ำเค็มจากชั้นทรายของลาดขุด LAKE 9 และ LAKE 11

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างผนังดินซีเมนต์เพื่อป้องกันน้ำเค็มจากชั้นทรายของลาดขุด LAKE 9 และ LAKE

เจ้าของงาน : สนามกอล์ฟไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด : ออกแบบเสาเข็มดินซีเมนต์เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำเค็ม โดยวิเคราะห์การไหลของน้ำด้วยโปรแกรม SEEP/W และวิเคราะห์เสถียรภาพของคันดินด้วยโปรแกรม SLOPE/W จัดทำแบบก่อสร้าง และประมาณราคาก่อสร้างของโครงการ

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

เจ้าของงาน : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park ของการนิคมอุตสาหกรรม

รายละเอียด : ออกแบบโครงสร้างผิวทาง ถนนภายในพื้นที่โครงการ จัดทำรายงานการคำนวณทางวิศวกรรม จัดทำแบบก่อสร้าง และประมาณราคาก่อสร้างของโครงการ

โครงการ สำรวจ ออกแบบ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล

ชื่อโครงการ : โครงการ สำรวจ ออกแบบ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล

เจ้าของงาน : กรมชลประทาน

รายละเอียด : ออกแบบอุโมงค์ส่งน้ำในชั้นหิน ด้วยวิธีการก่อสร้าง CTMและTBM และวิเคราะห์เสถียรภาพค้ำยันภายในอุโมงค์ด้วยโปรแกรม Roc-support และโปรแกรม RS2 วิเคราะห์เสถียรภาพของคันดินด้วยโปรแกรม RS2 ประมาณราคาก่อสร้าง และจัดทำ Tender Drawing

Go to top